Spelregler vid IRL-tävlingar

 • Turneringar spelas med Monrads system där alla spelar lika många matcher.
 • Vinst ger 1 poäng. Oavgjort ger ½ poäng.
 • Matcherna spelas på mobiltelefoner, läsplattor eller annat medium där Wordfeud kan spelas, spelarna sitter mitt emot varandra med en schackklocka som håller reda på tiden.
 • Matcherna spelas med en tidsbegränsning på 30 min/spelare och parti.
 • En spelare vars tid gått ut, kan fortsätta spela i upp till ytterligare fem minuter. 15 poäng dras då av från resultatet för varje påbörjad tilläggsminut. Med digital klocka, räknas det som övertid när klockan står på 00.00.
 • Om en spelare överskrider 35 minuter, är matchen förlorad. Resultatet sätts då till 150-0. Om den verkliga spreaden efter tidsavdrag är mer än 150 poäng, gäller ställningen då tiden gick ut, som resultat.
 • Den spelare vars namn lottas först av systemet (spelare 1), är den som skickar utmaningen och kan även välja på vilken sida schackklockan ska stå.
 • Matchen startar då båda spelarna ser den på sina telefoner/plattor. Den spelare som inte ska börja sätter då igång klockan för motståndaren.
 • När en spelare lagt ut ett ord, trycker man på schackklockan så att tiden startar för motståndaren.
 • Det är inte tillåtet att trycka på schackklockan förrän ordet har bekräftats av Wordfeud. Om en spelare bryter mot denna regel, dras en minut av på spelarens tid.
 • Det händer att fördröjningar uppstår på grund av störningar i mobilnät/wi-fi, ingen hänsyn kan tas till detta och spelare ansvarar själva för att vid behov återansluta.
 • Varje spelare ansvarar för sin elektroniska utrustning, både för att den fungerar och att den har tillräcklig batteritid. Det är tillåtet att byta från t ex läsplatta till mobiltelefon eller att ansluta en laddningssladd under pågående match, dock medges inte att schackklockan sätts i pausläge under tiden.
 • Om spelare behöver lämna spellokalen under pågående match, ska denna lämna samtliga sina spelbara enheter på bordet och schackklockan ska fortsätta gå.
 • Stryklistor för att hålla reda på vilka bokstäver som spelats, är tillåtna, dock inga andra hjälpmedel. Det är inte heller tillåtet att gå ut på internet eller öppna andra appar under pågående match.
 • Endast de som spelar en match, har rätt att kommentera den.
 • Självfallet har vi ett bra bemötande av varandra och andra människor i vår omgivning.
Annons