Verksamhetsberättelse 2021/2022

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
19 dec 2021 – 9 september 2022

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Annica Hallberg
Vice ordförande: Bengt Schmeling
Sekreterare: Christian Nilsson
Kassör: Nils Berner

Övriga ledamöter:
Annelie Ladó
Jarl Ladó
Heléne Berzelius

Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Henrik Dahlgren (sammankallande), samt Nils Lundström

Hemsida: Bengt Schmeling

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Händelser under verksamhetsåret:
Inget SM har anordnats under verksamhetsåret och inte heller några andra IRL-turneringar genom förbundet.

Den 18 december hölls ett årsmöte där det beslutades att 

• det inte kommer hållas några liveturneringar sanktionerade av Wordfeudförbundet under våren

• SM ska arrangeras i Falkenberg under september eller oktober 2022. 

Inga protokollförda styrelsemöten har genomförts.

Stockholm, 2022-09-07
Annica Hallberg, ordf. Svenska Wordfeudförbundet

Annons