Verksamhetsberättelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
okt 2015-sept 2016

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Thomas Madsen
Vice ordf: Tomas Hagenfors
Kassör: Anders Olsson
Sekreterare: Eva-Lothe Madsen
Övriga ledamöter:
Annica Hallberg
Bo Langtorp
Maria Stenlund
Nils Berner
Tord Eriksson

Revisor: Nils Stenlund
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Heléne Berzelius (sammankallande), Nils Lundström samt Henrik Dahlgren
Pressansvarig: Heléne Berzelius
Ansvarig för hemsidan: Bengt Schmeling

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Viktiga händelser under året:
SM arrangerades i Mölndal, och spelplats var Scandic Hotell. Hela 40 spelare samlades under helgen 3-4 oktober 2015.
Vinnare blev Mikael Ström, Göteborg.

Efter tävling och prisutdelning hölls årsmöte. Där bestämdes att 2016 års SM arrangeras i Stockholm och att antalet ronder utökas från 9 till 12.
Annica Hallberg, Nils Berner, Bo Langtorp, David Åhman och Henrik Dahlgren, samtliga Stockholmsbaserade, åtog sig att arrangera, vilket lett fram till 2016 års spelplats Stockholms Schacksalonger på Södermalm.

Årsmötet bestämde också att skapa en ny hemsida och Bengt Schmeling utsågs till ansvarig för den.

Under året har vi också fått tillgång till rapporteringsprogrammet Manfred, vilket är det samma som Scrabbleförbundet använder sig av.

Förutom SM, har det genomförts tre övriga tävlingar:

  • Ordfejden i Hallsberg avgjordes helgen 19-20 mars 2016 med 25 deltagare. Här provades för första gången att spela 12 ronder och det utföll till belåtenhet.
    Segrade gjorde Ari Mustonen.
    I samband med tävlingen hölls ett kort styrelsemöte den 20 mars. Beslut togs att nästa årsmöte läggs i samband med SM i Stockholm.
  • Den 16 april 2016 spelades det Stockholmsfeud i 6 ronder hemma hos Bo Langtorp i Hägersten. 8 spelare deltog och slutsegrare blev Henrik Dahlgren.
  • I augusti hölls det en sommarfeud kallad Uddebo open, 6-7 augusti 2016. Det var Bengt Schmeling som bjöd in till sin sommarstuga i trakterna av Huskvarna. Turneringen samlade 10 deltagare och spelades i 9 ronder.
    Anders Ådahl stod som slutsegrare där.

Till sist vill jag komma med en personlig reflektion. Det känns som tävlingsformen IRL har börjat sätta sig i allt fler spelares medvetande. Jag kan se en jämn ökning i både antalet tävlingar och deltagare i de samma.
Programmet Manfred blev ett enormt lyft. Stort tack till skaparen Johan Rönnblom förstås.
Den nya hemsidan lämnar inget annat i övrigt att önska. Den blev så bra som jag hoppats på. Mycket lättöverskådlig och informativ. Stort tack till Bengt Schmeling.
Och naturligtvis stort tack till de som gjort en insats för Wordfeudförbundet i stort och smått.
Ingen nämnd, och ingen glömd.
Allt detta sammantaget gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Hallsberg den 12 september 2016
Thomas Madsen, ordf Svenska Wordfeudförbundet

Annons