Inbjudan

Välkommen till ”Ordfejden i Hallsberg” 19-20 mars 2016

Vi inbjuder alla intresserade att delta i en liveturnering (IRL) på biblioteket i Hallsberg under helgen 19-20 mars. Vi vet redan att det kommer wordfeudspelare som har varit med länge och som etablerat sig i sverigeeliten, men det finns också nya spelare som vill testa sin förmåga. Eftersom vi kommer att använda oss av Monrads spelsystem så får alla spela lika många matcher, och det blir ingen utslagning. Vinnare möter vinnare, och förlorare i en match möter andra som förlorat, så systemet garanterar att man får möta spelare på ungefär samma spelnivå. Vi sitter mitt emot varandra och spelar på våra mobiltelefoner eller läsplattor, och vi använder oss av schackklockor där varje spelare får 30 min till sitt förfogande för ett parti.

Vi kommer att ha ett prisbord och dessutom pokaler till de tre främsta platserna. Startavgiften är 50 kr, och i den summan ingår även en medlemsavgift till Svenska Wordfeudförbundet för nya medlemmar. Enklare servering kommer att finnas till självkostnadspris.

Spelregler vid Ordfejden

 • Turneringen spelas med Monrads system där alla spelar lika många matcher. Antalet ronder beror på antalet spelare, dock max 12 ronder.
 • Vinst ger 1 poäng. Oavgjort ger ½ poäng.
 • Matcherna spelas på mobiltelefoner eller läsplattor där spelarna sitter mitt emot varandra.
 • Matcherna spelas med en tidsbegränsning på 30 min/spelare och parti.
 • Den spelare som får högst poäng vinner matchen om och endast om det finns tid kvar på den egna klockan. Om tiden går ut för en spelare är partiet förlorat oavsett poängställning.
 • Den spelare vars namn står först bestämmer på vilken sida schackklockan ska stå. Det är också den spelaren som skickar en inbjudan.
 • Matchen börjar då båda spelarna ser partiet på sina mobiltelefoner. Den spelare som inte ska börja spela sätter igång klockan för motspelaren.
 • När en spelare lagt ut ett ord trycker man på schackklockan så att tiden startar för motståndaren. OBS man får inte trycka på schackklockan förrän ordet har bekräftats av Wordfeud.
 • Om en spelare bryter mot föregående punkt, tilldelas motståndaren en extra minut.
 • Ibland kan en tidsfördröjning uppstå p g a störningar på nätet men ingen hänsyn kan tas till detta.
 • S k ”stryklistor” där man håller koll på vilka bokstäver som spelats ut är tillåtna. I övrigt är inga hjälpmedel tillåtna och det är inte tillåtet att under spelets gång besöka andra hemsidor.
 • Utomstående har inte rätt att kommentera spelet.

Förslag till spelschema (cirkatider)

Lördag

09.30 Samling, registrering och genomgång av regler
10.15 Rond 1
11.25 Rond 2
12.25 Lunch (Det finns många restauranger i centrala Hallsberg)
13.30 Rond 3
14.40 Rond 4
Fikapaus
16.10 Rond 5
17.20 Rond 6
18.30 Rond 7
20.00 Gemensam middag (valfritt naturligtvis)

Söndag

09.00 Rond 8
10.10 Rond 9
11.20 Rond 10
12.20 Lunch
13.20 Rond 11
14.30 Rond 12
15.40 Prisutdelning

Övrig info

 • Spellokal är Biblioteket i Hallsberg, Västra Storgatan 10 (nära järnvägsstationen).
 • En startavgift på 50 kr tas upp i samband med registreringen.
 • Pokaler kommer att finnas till de tre främsta placeringarna.
 • ”Fådda priser” kommer att finnas vid ett prisbord.
 • En enklare servering kommer att finnas i huset till självkostnadspris.
 • Det finns gott om restauranger på gångavstånd.
 • Flera typer av logi finns tillgänglig. Allt från hotell till privat övernattning.

 

Annons