Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
okt 2014-sept 2015

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Thomas Madsen
Vice ordf: Tomas Hagenfors
Kassör: Anders Olsson
Sekreterare: Eva-Lothe Madsen
Övriga ledamöter:
Maria Stenlund
Bo Langtorp
Malin Ståhlner
Kristoffer Wolke
Tord Eriksson

Revisor: Nils Stenlund
Ersättare: Ellen Bergstrand
Valberedning: Fredrik Hörnberg (sammankallande) och Annica Hallberg.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Viktiga händelser under året:
SM arrangerades i Jönköping, närmare bestämt kulturhuset på tändsticksområdet. 31 spelare samlades under helgen 27-28 sept 2014.
Vinnare blev Björn Ericsson, Norrköping.

Efter tävling och prisutdelning hölls årsmöte. Där bestämdes att 2015 års SM arrangeras i Mölndal. Bertil Fransson erbjöd sig att hjälpa till med arrangemanget, vilket ledde fram till 2015 års spelplats, Scandic Hotel Mölndal.

Ordfejden i Hallsberg avgjordes helgen 28 februari-1 mars 2015 med 14 deltagare.
I samband med tävlingen hölls ett styrelsemöte den 1 mars.
Där beslutades det att köpa in 10 extra schackklockor, vilket också gjordes.
Beslut togs att nästa årsmöte läggs i samband med SM i Mölndal.

Hallsberg den 22 september 2015
Thomas Madsen, ordf Svenska Wordfeudförbundet

Annons