Verksamhetsberättelse 2016/2017

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
18 sept 2016 – 8 okt 2017

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Thomas Madsen
Vice ordf: Annica Hallberg
Kassör: Anders Olsson
Sekreterare: Eva-Lothe Madsen

Övriga ledamöter:
Bo Langtorp
Maria Stenlund
Nils Berner
Tord Eriksson
Bengt Schmeling

Revisor: Nils Stenlund
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Heléne Berzelius (sammankallande), Nils Lundström samt Henrik Dahlgren

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Viktiga händelser under året:
SM arrangerades i Stockholm, och spelplats var Stockholms schacksalonger. Hela 50 spelare samlades under helgen 17-18 september 2016.
Vinnare blev Ari Mustonen från Vänersborg.

Efter tävling och prisutdelning hölls årsmöte.
Där bestämdes att hålla spelplatsen för 2017 års SM öppen. Det beslutades också att i samband med mästerskapet förlägga nästa årsmöte.

Valet föll sedermera på Hallsberg och till arrangörer utsågs Thomas och Eva-Lothe Madsen, vilket ledde fram till 2017 års spelplats, Ungdomshuset Kuben helgen 7-8 oktober.

Förutom SM, har det genomförts fem övriga tävlingar, i nämnd ordning:

  • Höststockholmsfeud, Hägersten, 6 deltagare, segrare Nils Lundström
  • Februaristockholmsfeud, Hägersten, 7 deltagare, segrare Fredrik Hörnberg
  • Ordfejden, Hallsbergs bibliotek, 24 deltagare, segrare Nils Berner
  • Stockholmssommarfeud, Haninge, 6 deltagare, segrare Nils Lundström
  • Septemberstockholmsfeud, Tumba gymnasium, 6 deltagare, segrare Nils Lundström

Till sist vill jag komma med en personlig reflektion.

2016 års mästerskap satte än en gång deltagarrekord. Naturligtvis spelade det en viss roll att mästerskapet gick i huvudstaden men ett rekord är det likafullt.

Det är en skön känsla att vi lyckats med det vi en gång föresatte oss, att faktiskt träffa personerna bakom alla sköna nicks som finns därute i vårt avlånga land.

De olika seriespelen och cuperna som arrangeras har naturligtvis bidragit till att fler blivit intresserade att träffas. Wordfeudappens chatfunktion har använts flitigt av många.

Likaså de olika grupperna som växt fram på Facebook allt eftersom.

Men den största bidragande orsaken är nog trots allt lagtävlingen Masters.
Med sin form att aktivt understödja ett vi-tänk har turneringen både befäst och konserverat känslan av att faktiskt känna varandra.

Det bådar gott inför framtiden.

Hallsberg den 3 oktober 2017
Thomas Madsen, ordförande Svenska Wordfeudförbundet

Annons