Verksamhetsberättelse 2018/2019

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
7 okt 2018 – 29 sept 2019

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Thomas Madsen
Vice ordf: Annica Hallberg
Kassör: Nils Berner
Sekreterare: Eva-Lothe Madsen

Övriga ledamöter:
Anneli Gredander Ladó
Christian Nilsson
Bengt Schmeling

Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Heléne Berzelius (sammankallande), samt Henrik Dahlgren

Hemsida: Bengt Schmeling

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Viktiga händelser under året:
SM spelades i Norrköping, närmare bestämt Vitamex lokaler under helgen 6-7 oktober, och samlade 50 deltagare.
Vinnare blev Jarl Nilsson från Falkenberg.

Efter tävling och prisutdelning hölls årsmöte.
Där bestämdes att 2019 års spelplats för SM skulle anordnas någonstans i Skåne.
En grupp bestående av Pär-Ola Bendahl, Christian Nilsson, Johan Berner, Sara Ekvall, Maria Nyqvist och Suzy Lindberg undersökte olika möjligheter.
Detta ledde så småningom fram till 2019 års spelplats, Scandic Hotel i Lund helgen den 28-29 september.
Det beslutades också att i samband med mästerskapet förlägga nästa årsmöte.

Förutom SM har det arrangerats tre övriga turneringar, i nämnd ordning:

  • Mellandagsfeud hemma hos Annica Hallberg i Haninge.
    Tävlingen samlade åtta deltagare och segrade gjorde David Månsson.
  • En Stockholmsfeud i maj spelades på Tumba Gymnasium.
    Sju spelare gjorde upp och längsta strået drog återigen David Månsson.
  • En Skånefeud genomfördes i januari, närmare bestämt i metropolen Vinslöv. Arrangerade gjorde Pär-Ola Bendahl och Christian Nilsson.
    Tävlingen samlade åtta kombattanter och segrade gjorde debuterande Johan Palmér.

Ordfejden i Hallsberg ställdes tyvärr in på grund av sjukdom.

Processen att investera inför framtiden har fortgått. Tio nya klockor samt 25 ställ av A4-typ har köpts in. Förbundet äger nu 25 schackklockor av nyare modell.
Dessutom finns fortfarande 18 klockor kvar av de analoga.
Det innebär att förbundet nu kan arrangera en turnering för gott och väl 70-80 personer.

Till sist vill jag som vanligt komma med en personlig reflektion.

Det har ju hänt en del under åren sedan förbundets bildande. Särskilt på den tekniska sidan. I början använde vi papper och penna för spelschema, resultat och annat, vilket i och för sig hade sin charm, men var väldigt bökigt och framförallt tidsödande. Idag kör vi allt digitalt med lottningsprogram, rapporteringssystem och projektor för att göra allt tydligt och lättöverskådligt. Och framförallt snabbare.

Vi har kunnat gå från 9 ronder till 12 vilket ger en bättre värdemätare när det gäller att kora en mästare. Med direktrapportering på nätet kan dessutom intresserade följa tävlingarna hemma i stugorna. Något jag vet är mycket uppskattat.

Till den utvecklingen har vi förstås alla varit bidragande på något sätt. Men jag vill i alla fall lyfta fram Bengt Schmeling lite extra. Hyllas den som hyllas bör.

I och med genomförandet av ett SM i Skåne har den geografiska spridningen ökat avsevärt.
Det skulle vara kul att få till ett mästerskap lite längre norrut i vårt avlånga land också så småningom för att sprida det hela ännu mer. Det är en utmaning i sig och en utmaning är alltid bra att ha.

Hallsberg 20190925
Thomas Madsen, ordf. Svenska Wordfeudförbundet

Annons