Verksamhetsberättelse 2017/2018

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
9 okt 2017 – 7 okt 2018

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Thomas Madsen
Vice ordf: Annica Hallberg
Kassör: Nils Berner
Sekreterare: Eva-Lothe Madsen

Övriga ledamöter:
Bo Langtorp
Anneli Gredander Ladó
Christian Nilsson

Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Heléne Berzelius (sammankallande), samt Henrik Dahlgren

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Viktiga händelser under året:
SM arrangerades i Hallsberg, och spelplats var Kulturhuset Kuben.
41 spelare samlades under helgen 7-8 oktober 2017.
Vinnare blev Björn Ericsson från Norrköping.

Efter tävling och prisutdelning hölls årsmöte.
Där bestämdes att Norrköping blir spelplats för 2018 års SM.
Bengt Schmeling, Björn Ericsson och Jessica Käll tog på sig att stå för arrangemanget. Senare tillkom också Malin Ståhlner.
Detta ledde fram till 2018 års spelplats, Vitamex lokaler på Bergslagsgatan 9 i Norrköping helgen 6-7 oktober. Det beslutades också att i samband med mästerskapet förlägga nästa årsmöte.

Förutom SM har det arrangerats tre övriga turneringar, i nämnd ordning:

  • Adventsfeuden hemma hos Bo Langtorp i Hägersten.
    Sex deltagare och vinnare blev Jan Sundström (sunjan).
  • Trettondagsfeuden arrangerades av Nils Berner i Örnsberg.
    Sju spelare gjorde upp och längsta strået drog Christopher Månsson (Chribbi).
  • Ordfejden i Hallsberg genomfördes för femte gången och samlade nitton kombattanter.
    Vinnare blev Maria Stenlund (misssaigon).

Processen att investera i nya digitala klockor har fortgått. Förbundet äger nu femton schackklockor av nyare modell samt arton av de gamla. Det täcker i dagsläget upp matcher för sextiosex spelare.

Till sist vill jag komma med en personlig reflektion.

Det har nu gått fem år sedan förbundet bildades och 2018 spelas det sjätte Svenska Mästerskapet. Tanken att träffa personerna bakom sina nick i verkligheten har visat sig vara livaktig.

Förutom SM så har det arrangerats ett antal andra tävlingar. Några spelare har varit med någon enstaka gång och andra har varit med mer frekvent.
Genom åren har det utkristalliserats en grupp spelare som ständigt återkommer till de olika turneringarna. Och inte nog med det.
Genom åren har det har också växt fram en vänskap mellan många vilket i sin tur lett till att man gärna umgås även utanför själva spelandet.

Livaktigt var ordet. Inte illa.

Hallsberg 20180929
Thomas Madsen, ordförande Svenska Wordfeudförbundet

Annons