Årsmöte 2021-12-19

Dagordning årsmöte

Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2021-12-19
Plats och tid: Google Meet 11.00-11.45
Paragraf: 1-17

§1
Årsmötet öppnande.

§2 
Val av årsmötesfunktionärer: 

  1. Till mötesordförande
  2. Till sekreterare
  3. Till rösträknare
  4. Till pressreferent

§3
Godkännande av dagordning.

§4
Godkännande av kallelse till årsmötet.

§5
Godkännande av verksamhetsberättelse.

§6
Godkännande av kassarapport.

§7
Godkännande av revisionsberättelse.

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§9
Val av ny styrelse

§10
Val av revisor och ersättare:

§11
Val av valberedning:

§12
Val av firmatecknare:

§13
Medlemsavgiftens storlek.

§14
SM 2022, tid och plats: 

§15
Behandling av inkomna motioner:

§16
Övriga frågor:

§17
Mötet avslutande.

Annons