Verksamhetsberättelse 2013/2014

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
okt 2013 – sept 2014

AlfaPet som är ett korsordsspel på svenska kom till vårt land i mitten av 1950-talet. Det var ett mycket populärt familjespel som spelades på bräde och med bokstäver på brickor. Det fanns då redan på engelska där det såldes under namnet Scrabble.

1997 bildades Svenska Scrabbleförbundet och 1999 arrangerades den första SM-tävlingen i Scrabble. Sedan dess har man varje år korat en svensk mästare i Scrabble och även här spelas det med brickor på ett bräde.

Spelet fann också sin väg in i den digitala världen och flera varianter av korsordsspel såg dagens ljus. Ett av de större spelen är Betapet som lanserades 2004. I takt med att mobiltelefoner och så småningom även läsplattor blev allt vanligare började man också lansera korsordsliknande spel för detta ändamål. Hösten 2010 lanserades ett spel för mobiltelefoner under namnet Wordfeud och redan i oktober kom spelet i en svensk variant. Spelet fick stor uppmärksamhet i media och på bokmässan i sept 2011 spelades också några uppmärksammade matcher inför stor publik.

I nov 2011 startades seriespel i olika divisioner på wordfeud.se, dvs spelet skedde på mobiltelefoner men resultaten redovisades på deras hemsida. Var tredje vecka startas en ny ”säsong”, och beroende på hur man placerat sig i seriespelet kan man avancera eller falla tillbaka i seriesystemet. På hemsidan presenteras också samtliga säsongsvinnare genom en kortare intervju. På wordfeud.se finns även ett diskussionsforum, en blogg samt en ”stege” där man utmanar varandra utanför seriesystemet.

En annan välbesökt sajt för wordfeudspel är Wordfeud League of Honour (WLoH). Webbadressen är http://wordfeud.aasmul.net och den administreras från Norge. Här finns seriespel på 10 olika språk och dessutom flera andra spel. Den svenska ligan
startade i juni 2012 och är uppbyggd på liknande sätt som wordfeud.se med den skillnaden att en säsong bara är två veckor. Här finns också en möjlighet till chatt i direkt anslutning till själva tabellen. Förutom dessa båda arrangeras en hel del cupmatcher.

Här såddes fröet till det som kom att bli Svenska Wordfeudförbundet. Jag kastade ut en fråga under våren 2013 om det inte vore roligt att få träffas på riktigt för spel där vi möttes ansikte mot ansikte. Många svarade att det vore mycket trevligt och snart tog diskussionen vid om var och när detta skulle kunna ske, vilka regler som skulle
användas och vilka som skulle kunna hålla i arrangemanget. Vi var redan 3 st från Hallsberg som dessutom kände varandra så vi erbjöd oss att arrangera en tävling 5-6 oktober. Till saken hör också att Thomas och Eva-Lothe Madsen båda arbetar på Hallsbergs bibliotek så även lokalfrågan var löst.

Tanken var också att kunna ge denna första riktiga livetävling SM-status, och för att kunna uppnå detta var vi tvungna att ha ett förbund som kunde sanktionera tävlingen. Vi tre hallsbergsbor utgjorde en interimsstyrelse med uppdrag att ta fram stadgar och kallelse till ett konstituerande årsmöte som lämpligtvis skulle hållas i samband med tävlingarna.

Så blev också fallet, och redan på kvällen den 5 oktober hölls detta årsmöte på biblioteket i Hallsberg. Följande personer valdes att utgöra styrelsen för förbundet under det kommande året:

Ordförande: Tomas Hagenfors
v ordf: Thomas Madsen
kassör: Anders Olsson
sekr: Eva-Lothe Madsen
övriga: Maria Stenlund, Thomas Berglund och Bo Langtorp
Till revisor valdes Ellen Bergstrand med Nils Stenlund som ersättare.
Till valberedning valdes Fredrik Hörnberg och Kristoffer Wolke
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 50 kr

Vi fick god publicitet inför den första SM-tävlingen och flera tidningar bevakade också själva tävlingen. Vi spelade 9 ronder Monrads system med 30 min betänketid per person och vår förste SM-segrare blev Nils Lundström som bara var 16 år vid tillfället. Tvåa blev Ellen Bergstrand och på tredje plats kom Fredrik Hörnberg. Tävlingen var mycket uppskattad och kommunstyrelsens ordförande, Andreas Svahn, höll ett välkomsttal i samband med starten. En opartisk domare hade också rekryterats nämligen Bengt Nyberg med mångårig erfarenhet från tävlingar i luffarschack. Många uttryckte också att det var roligt att äntligen få träffas och lära känna personerna bakom deras alias. Förutom tävlingen gavs det rikligt med tillfällen att samtala mellan ronderna och att även äta en bit mat tillsammans.

I direkt anslutning till SM-tävlingen träffades sen den nyvalda styrelsen för ett första sammanträde och här beslöt vi att Anders Olsson, vår kassör, skulle öppna ett konto i förbundets namn. Anders blev också ombedd att sköta förbundets medlemsregister
Thomas Madsen fick i uppgift att starta en hemsida och resultatet blev vår sida med länken http://svenska-wordfeudforbundet.webnode.se/. Glädjande nog blev vi också länkade till den adressen även via en flik på wordfeud.se

Thomas Madsen utsågs även till att sköta kontakterna med medlemmarna via nätet. Vi har mött mycket uppskattning för vårt initiativ både från dessa spelsajter men även från svenska scrabbleförbundet som också bistod med priser i SM-tävlingen i form av erlagda startavgifter till deras SM.

Styrelsen uppmuntrade också fler att starta livetävlingar på olika håll i landet. Detta tog vi fasta på och arrangerade ”Ordfejden i Hallsberg” helgen 8-9 mars 2014. I samband med denna tävling hölls också ett styrelsemöte. Även Stockholm arrangerade en sanktionerad tävling 17 – 18 maj. Förutom dessa träffar har aktiviteten varit ganska låg och på vår hemsidas forum är det total stiltje. Däremot har många av våra medlemmar funnit sin väg till sociala medier och två facebookgrupper med stor uppslutning har bildats. Den ena heter Wordfeud Sweden och den andra Wordfeud Masters. Den senare är ett forum för lagtävlingar där man spelar wordfeud även i lite ovanliga former. Spel sker i 4 kategorier: Strict, Random, Max 3 brickor och Rullmatcher.

Framtiden ser ljus ut för vår sport och nästan alla spelar eller har spelat wordfeud på sin telefon. Utmaningen för oss ligger i att marknadsföra oss bättre så att vi kan intressera fler för att ansluta sig till vårt förbund.

Tomas Hagenfors, ordförande
Hallsberg sept 2014

Annons