Verksamhetsberättelse 2020/2021

Verksamhetsberättelse Svenska Wordfeudförbundet
14 dec 2020 – 18 dec 2021

Styrelsen och övriga förtroendeposter:

Ordförande: Annica Hallberg
Vice ordförande: Bengt Schmeling
Sekreterare: Christian Nilsson
Kassör: Nils Berner

Övriga ledamöter:
Annelie Ladó
Jarl Ladó
Heléne Berzelius

Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson
Valberedning: Henrik Dahlgren (sammankallande), samt Nils Lundström

Hemsida: Bengt Schmeling

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften har varit 50 kr.

Händelser under verksamhetsåret:
Inget SM har anordnats under verksamhetsåret och inte heller några andra IRL-turneringar genom förbundet.

Den 13 december hölls ett årsmöte där det beslutades att

  • det inte kommer hållas några live-turneringar sanktionerade av Wordfeudförbundet under våren
  • SM ska arrangeras i Västerås under september eller oktober 2021 under förutsättning att smittspridningen av covid-19 var på en måttlig nivå. Styrelsen beslutade senare att nivån inte vad måttlig, då ännu en våg av covid-19 kom till Sverige.

Vi i styrelsen hoppas fortfarande att covid-19-pandemin ska avta tillräckligt mycket under 2022 för att det ska vara möjligt att återgå till ett normalt liv och även till att anordna SM och andra IRL-turneringar.

Inga protokollförda styrelsemöten har genomförts.

Stockholm, 2021-12-02
Annica Hallberg, ordf. Svenska Wordfeudförbundet

Annons